• Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide

Kayan Basamaklı Izgara

Kayan Basamaklı Izgara Özellikle düşük nitelikli linyitler ve artıkları için kullanılmakta olup 150-500 kg/m2h yakıt yakma kapasiteleri vardır. Birden fazla basamaklı bu tür ızgara sisteminde dilimlerden oluşan basamaklar (gruplar) bir önceki basamak üzerinde kayar ve bu sırada cüruf parçalanarak ileri itilir. Böylece alttan hava geçmesi kolaylaşmış olur. 40 m2'ye kadar yüzey oluşturabilen bu ızgara ile 10-70 ton/h buhar elde etme olanağı vardır.  Izgaranın boyu 6 m, eni ise 10 m değeri...


Sonsuz Zincirli Izgara

Sonsuz Zincirli Izgara Bu tipten ızgara başta az uçucu maddeli kömürler olmak üzere uygun tane büyüklüğündeki linyit, antrasit vb. gibi her türlü katı yakıtı yakmaya elverişlidir. Kömür belirli kalınlıkta ızgara üzerine dökülür ve ızgaranın hareketi boyunca incelerek yanmasını sürdürür. Işınım yolu ile kömür tabakasını ısıtarak yanmanın iyileşmesinin sağlamak üzere çok defa ön ve arka tarafa kömür konulması yoluna gidilir. Sonsuz zincirli ızgara daha çok taşkömür (Hu = 4400 - 7170 kcal/kg)...


Sıcak Su (Kalorifer) Kazanı

Silindirik skoç tip yapısı ve efektif tasarımı ile homojen yanma sağlar. 3 geçişli ve alev duman borulu tasarıma sahiptir. Geniş su temas yüzeyleri ve yeterli su hacmi ile iyi bir sirkülasyona sahiptir. Yüksek ısıl verimin bir sonucu olarak baca gazı sıcaklığı düşük olup emisyon değerleri minimize edilmiştir. Yalın üretim anlayışı ile üretilmiştir. Dolayısıyla kullanımı kolay ve dijital kontrole sahiptir.


Sıcak Hava Kazanı

Genellikle kurutma proseslerinde kullanılan sıcak hava kazanı; fabrikalar, tarım ve hayvancılık işletmeleri için uygundur. Reküperatör ile entegre olarak tasarlanmıştır. Hava ön ısıtma ile standart sıcak hava kazanlarına göre daha %10’a varan yakıt tasarrufu sağlar. Kömür dışında pelet, zeytin çekirdeği, fındık kabuğu, vs. gibi organik atıklar yakıt olarak kullanılabilir. Yüksek ısıl verimin bir sonucu olarak baca gazı sıcaklığı düşük olup emisyon değerleri minimize edilmiştir. Yalın ...


Sıvı ve Gaz Yakıtlı Buhar Kazanları

Buhar yaklaşık iki yüz elli yıldan beri insanlığın hizmetindeki en büyük güçlerden biridir. Buharın sahip olduğu ısı enerjisi; ısıtma, kurutma ve pişirme işlemleri için kullanılabildiği gibi iç enerjisinden yararlanılarak buhar türbini veya buhar makinesi gibi güç makinalarında mekanik enerjiye dönüşüm sağlanabilir. Buhar kazanı tanım olarak istenilen basınç, sıcaklık ve miktarda buhar üreten bir cihazdır. Bunun için herhangi bir yolla elde edilen ısı enerjisinin, kapalı bir kap içindeki sıvı...


Katı Yakıtlı Hibrit Tip Buhar Kazanları

Buhar yaklaşık ikiyüzelli yıldan beri insanlığın hizmetindeki en büyük güçlerden biridir. Buharın sahip olduğu ısı enerjisi; ısıtma, kurutma ve pişirme işlemleri için kullanılabildiği gibi iç enerjisinden yararlanılarak buhar türbini veya buhar makinesi gibi güç makinalarında mekanik enerjiye dönüşüm sağlanabilir. Buhar kazanı tanım olarak istenilen basınç, sıcaklık ve miktarda buhar üreten bir cihazdır. Bunun için herhangi bir yolla elde edilen ısı enerjisinin, kapalı bir kap içindeki sıvıya...